Han anser att lagförslaget snedvrider konkurrensen och gynnar konkurrenten Bring Citymail, vars moderbolag har monopolställning i Norge.
Posten ska bland annat tvingas redovisa sin prissättning så att konkurrenterna kan anpassa sig till det. Posten riskerar att förlora kunder och därmed få ett sämre resultat, enligt vd.
Samtidigt går Seko i en debattartikel i Dagens Nyheter till attack mot lagförslaget. Seko delar Lars G Nordströms kritik.
– Det är bra att koncernchefen är tydlig och företräder företagets bästa, säger Alf Mellström, ordförande i Sekos koncernfack på Posten.
Han konstaterar att Posten måste ha samma möjligheter som andra bolag att tjäna pengar på de lönsamma områdena, som exempelvis i storstäderna.
– Annars blir trycket på effektiviseringar ännu högre och pressen på personalen kommer att öka ytterligare, säger Alf Mellström.
– Dessutom blir det svårt att klara postservicen i de olönsamma delarna av landet, som glesbygden.
Marknaden för brev och paket minskar och Posten anpassar kontinuerligt verksamheten. Som Sekotidningen tidigare berättat innebär det bland annat färre anställda och ett tryck på fler deltidsjobb.
Seko ogillar även regeringens förslag att det inte ska finnas någon som åläggs att dela ut post i hela landet. Regeringen lägger samhällsansvaret på marknaden. Om marknaden inte klarar samhällsuppdraget ska servicen handlas upp, enligt lagförslaget.
Seko anser att samhällsansvaret för servicen ska ligga hos Posten.
– Regeringen är besjälad av att öka konkurrensen och bryr sig inte om att det under de 16 år som postverksamheten varit avreglerad så har Postens konkurrenter bara satsat på de lönsamma delarna, säger Alf Mellström.