Det blev klart i dag efter centrala förhandlingar mellan Seko Postens företagsfack och ledningen för Posten meddelanden.
– Det känns väldigt skönt att Posten tagit sitt ansvar och backar från det tidigare beslutet att säga upp våra medlemmar, säger Alf Mellström, ordförande för Seko Posten.
Parterna är överens om att det finns en övertalighet på terminalen i Umeå. Tvisten har handlat om vilka som ska sägas upp.
Lo Hjorth är personalchef på Posten Meddelanden. Hon säger att parterna varit oense om fyra personer och att de nu får behålla sina jobb, liksom de två övriga.
– Det är viktigt för oss att vara en ansvarsfull arbetsgivare och vi ville inte låsa fast oss vid att säga upp de fyra. Istället vill vi tänka framåt och fundera över hur Posten kan bli ett framgångsrikt företag.
Lo Hjorth säger att brevvolymerna minskar och att kraven på dem som arbetar på Posten kommer att öka. Något som Alf Mellström håller med om.
För att inte hamna i en liknande situation som i Umeå har parterna beslutat att tillsammans hitta en strategi för hur krav på förändringar ska hanteras i framtiden.
– Det kan exempelvis handla om hur medarbetarna ska utbildas när ny teknik introduceras, säger Alf Mellström. Men det förutsätter att man vill arbeta med nya arbetsuppgifter. Det går inte att säga nej.
De som nu kommer att sägas upp istället för de sex med lång anställningstid kommer att erbjudas att gå in i Futurum, Postens omställningsprogram. Om de uppfyller kravet på två års fast anställning.