En miljard kronor, så mycket räknar Postnord med att sänka kostnaderna från och med år 2013. Nedskärningarna ska denna gång göras på administrationen. Tidigare nedskärningar har framför allt skett i produktionen, där Seko har det stora flertalet av sina medlemmar.
   – Det här är en anpassning till vad som under en längre tid skett inom produktionen. Förhoppningsvis kan sänkta overheadkostnader leda till mer resurser för själva utbärningen, säger Alf Mellström, ordförande för Seko Posten.
   Det finns ännu inga specificerade planer på hur nedskärningarna ska genomföras eller hur många anställda som kommer att drabbas. Inom en månad tror Mellström att läget kommer att ha klarnat.
   – Det är alltid jobbigt när människor drabbas, men det här är tyvärr en nödvändig åtgärd. Den här gången kommer inte Sekomedlemmarna drabbas så mycket då vi inte har så många inom administrationen, säger han.
   Enligt Alf Mellström är alla fackliga organisationer inom Posten, Seko, ST och SACO, överens med arbetsgivaren om nedskärningarnas nödvändighet.