Alf Mellström är ordförande för Seko Posten säger i en kommentar att det är anmärkningsvärt att Posten inte respekterar de fackliga rättigheterna.

-Det leder tyvärr bara till ytterligare polarisering mellan parterna, säger Alf Mellström. Och det finns en risk att det inte blir någon lösning innan konflikten bryter ut. Jag kan förstå det under en strejk men inte nu.

Han berättar att enskilda chefer rivit ner affischer och agerat aggressivt mot fackliga företrädare.

Den uppgiften vill inte Postens presschef Per Ljungberg inte  kommentera. Inte heller om förbudet för facket att kommunicera kan riskera att trappa upp konflikten.

Det är i ett brev från Post Nords ledning till Postens chefer som förbudet slås fast. Av brevet framgår att facket inte får använda anslagstavlor, intranät, e-post, post för att informera om konflikten. Seko får inte heller ordna möten på arbetstid och/eller i Postens lokaler.

Enligt Dan Holke chef för LO/TCO Rättsskydd finns inga lagliga hinder för Posten att strypa informationen till medlemmarna och de anställda.

-Lagen är neutral i konflikter och mycket lite är reglerat. Tanken är ingen part ska tvingas underlätta för den andra parten att vidta stridsåtgärder. I regel leder den här typen av åtgärder till att striden trappas upp. I konflikter är det kamp som gäller, säger Dan Holke.