Under förmiddagen diskuterar man bland annat följande: