– Vi har befunnit oss i ett besparingsprogram länge. Det är minskade brevvolymer och en minskad administration som är orsaken, säger han.
Sammanslagningen av den danska och svenska Posten 2009 har lett till ett minskat behov av administration, särskilt i det danska bolaget. Neddragningen på 2 000 personer kommer, enligt facket, troligtvis att drabba Danmark och Sverige lika. Hur många Sekomedlemmar som berörs är omöjligt att säga, enligt Alf Mellström.
– Vi är överens med arbetsgivaren om att den övertalighet som uppkommer lokalt ska hanteras ansvarsfullt. Posten har avsatt 1,1 miljarder till den här omställningen. Mängden brev som skickas kommer inte att blir fler, det kan plana ut men vi kan tyvärr inte räkna med att det ska vända, säger Alf Mellström.
De som slutar kommer antingen att gå genom frivilliga pensionsavgångar eller genom omställningsprogrammet Futurum. 2009 slutade 4 000 anställda, enligt Lars G Nordström.