Några besked kom han inte med, men personalen och Sekos företrädare fick chansen att framföra sina argument för att Ångeterminalen ska få vara kvar. Posten Logistik gör en översyn av paketterminalerna och ett förslag är att lägga ner Ångeterminalen.
Facket vill att Posten ska utreda om järnvägstransport kan ersätta lastbilar. Ånge har spår ända fram till huset. Posten har tillsatt en utredning som ska vara klar tidigast sista mars.
– Henrik Höjsgaard var här för första gången och kunde själv se hur det ser ut och det är positivt, säger Bernth Olofsson, förhandlingsansvarig i klubben.
Posten Logistik ingår i den nybildade koncernen Posten Norden, där svenska och danska posten ingår. Denna vecka väntas koncernstyrelsen fatta beslut om en eventuell översyn av all transport till norra Sverige.
– Kanske brev, pall och paket kan transporteras tillsammans med tåg hit upp. I dag sköter varje företag inom koncernen sin del var för sig, säger Bernth Olofsson.