Därmed känner de inget ansvar för den pågående konflikten eller för att personalen på Veolia hotas av försämrade villkor.

Seko hävdar att den pågående konflikten på Veolia till syvende och sidst handlar om hur tågtrafik handlas upp och att det är alldeles för låga priser. Veolia har hamnat i ett läge där man måste säga upp personal för att få verksamheten att gå ihop. Och det är trafikhuvudmännen som sagt ja till det låga priset.

Så är det inte alls, anser ansvariga politiker.

Mats Persson, folkpartiet, är ordförande för kollektivtrafiknämnden. Han vill inte kommentera den pågående konflikten och känner inget ansvar för det som händer.

-Nej det saknas en direkt koppling här. Vi prioriterar kvalitet, det är det som är avgörande för oss när vi handlar upp trafik. Och priset förstås, det är en kombination.

 

Samtidigt välkomnar han den diskussion som, genom konflikten, uppstår om arbetsvillkoren i trafiken.

-Det kan vi lära oss av, säger han och lovar samtidigt nya tågvärdsjobb framöver när flera nya bandelar ska byggas i Skåne.

Stefan Svalö är socialdemokraternas representant i presidiet i kollektivtrafiknämnden och en av de tre som fattade beslut om att anta Veolias bud. Han säger att trafikhuvudmännen och politikerna måste bli bättra på upphandlingar, men vet inte hur det ska gå till.

-Vi får ha med frågan om arbetsrätten i de underlag vi tar fram, säger han. Vi inom s vill ju inte ha deltider och timanställda. Vi arbetar för fler heltider.

Hur det kravet ska komma in i upphandlingsunderlagen kan han inte svara på idag.

Liksom Mats Persson tycker han att upphandlingen av Öresundstrafiken, att kontraktet gick till Veolia, sköttes väl.

-Anbudet följde kvalitetskraven och som anbudsgivare måste man ta ansvar för det man lagt. I den redovisning som vi fått bedömdes Veolias bud som rimligt, säger han.

Måste inte kollektivtrafiken få kosta mer för att man ska klara bra villkor för personalen?

-Nja, jag har pratat med Seko om detta och de säger att om man lägger bemanningen på ett bra sätt så ökar intäkterna ändå. Fler betalar biljetten exempelvis. Så jag kan inte säga att det behövs mer pengar.