För ett år sedan stoppades upphandlingen av skärgårdstrafiken i Stockholm när flera allianspartier satte sig upp mot upphandlingsförfarandet och gjorde gemensam sak med oppositionen.

Nu har Trafiknämnden klubbat ett förslag till hur en ny upphandling ska gå till. Och M har fått backa i flera delar, framför allt i frågan om personalövertagande vid operatörsbyte.

I beslutet finns en skrivning om vikten av att behålla kompetensen vid rederierna i skärgårdstrafiken och att frågan ska analyseras.

S, MP och V har lämnat ett särskilt uttalande till det gemensamma beslutet. Där framhåller de tre partierna att man fortsatt kommer hålla frågan under lupp för att säkra att det skrivits in i tilläggsbeslutet får genomslag i förfrågningsunderlaget när det tas upp till beslut i Trafiknämnden.

”Särskilt med avseende på frågan om personalövertagande, vilket är viktigt för att garantera personalens trygghet vid upphandlingen.”

– Vi tyckte att skrivningen i det gemensamma beslutet var för defensiv. Därför skrev vi ett särskilt uttalande om personalövertagande. För oss är det en bärande princip och det finns fortfarande en ideologisk skillnad i den frågan, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd.

Chang Strömberg är ombudsman på Seko sjöfolk. Han tycker att det är ett steg i rätt riktning.

– De inser väl att de måste göra det för att slippa konflikter i branschen. Men för oss spelar det ingen roll eftersom lagen säger att man måste ta över personalen vid verksamhetsövergång. Och det är ju vad det är frågan om här.

Han tycker ändå att det är bra att det skrivs in i beslutet.

– På så sätt blir ju tydligare om någon kufisk person skulle få för sig något annat, säger Chang Strömberg.