Det sa Sekos ordförande Valle Karlsson i dag på ett seminarium om den avreglerade elmarknaden. Elektrikerförbundet arrangerade och presenterade en rapport som pekar på att det är de anställda som får betala priset för avregleringen.

Både Valle Karlsson och Elektrikernas andra vice ordförande Ulf Carlsson pekade på att nätbolagen i dag inte har egen utförandepersonal och att det ställer till bekymmer. Det blir prispress, sämre arbetsvillkor, ökad stress, mer övertid och ökad risk för olyckor och tillbud.

-Avregleringen bygger på att den som tar ut lägsta pris vinner kontrakt exempelvis för service och underhåll. Jag är säker på att det öppnat upp för fler olyckor, sa Valle Karlsson, som också sa att han utgår ifrån att regeringens förslag om huvudentreprenörsansvar även ska gälla för energisektorn.

Enligt energiminister Ibrahim Baylan har avregleringen redan utvärderats inom ramen för Energikommissionen, som lämnade sin slutrapport förra året. Sen dess har regeringen, enligt Baylan, gjort en del för att göra branschen säkrare och pekade på insatser på arbetsmiljöområdet, huvudentreprenörsansvaret och en ny elsäkerhetslag.

Men han sa också att det finns mer att göra. Exakt vad regeringen planerar ville han inte gå in på,

-Förslag kommer i slutet av mars, sa han.

En sak han själv är tveksam till är att vem som helst, oavsett avsikt, kan köpa ett elnät, utan att regeringen kan hindra det.

-Jag frågade tjänstemännen på departementet om det när Stockholmsnätet var ute till försäljning och svaret blev att vi inget kan göra. Där behövs en reglering, sa Ibrahim Baylan.

Kravet från facken att nätbolagen måste ha egen personal till service och underhåll fick dock inget direkt gensvar hos ministern.

För Juha Siipilehto och Robert Lönnqvist, som båda arbetar på Vattenfalls servicebolag och är fackligt aktiva i Seko, är det fackliga kravet på egen och mer personal viktigast. Alla servicebolag är konkurrensutsatta, även Vattenfalls, och den som är billigast får uppdragen.

-Det leder bland annat till färre gubbar i beredskap och till att kunderna får längre elavbrott, säger Juha Siipilehto.

Robert Lönnqvist:

-Våra medlemmar arbetar för mycket övertid, risken för olyckor ökar och de har för mycket ensamarbete.

Christer Carlsson, ombudsman för energibranschen på Seko, som lyssnade på seminariet tillsammans med Juha och Robert, tillägger att antalet sjukskrivningar som beror på olyckor och tillbud ökar i energibranschen.

-Vi har ett bra system för avvikelserapportering där vi kan följa utvecklingen, sedan kan det ändå finnas ett stort mörkertal.

Antalet dödsolyckor sägs ha minskat sedan 1970-talet, men förekommer fortfarande. En av de svåraste inträffade i Tyfors i Dalarna hösten 2016 då två montörer från Estland omkom. De  hade en elsäkerhetsutbildning ESA 14. Ett krav från nätägaren Ellevio.

Elektrikernas Ulf Carlsson lyfte under seminariet fram att kraven på personalens kompetens och utbildning måste höjas.