Seko håller med.

-Allt de skriver är sant och det är till och med ännu värre. Personal går hem och gråter efter jobbet, andra slutar och få vågar söka sig till verksamheten eftersom de får veta hur hemskt det är, säger Sekos arbetsmiljöansvarige inom Sis, Klas B Arenander.

ST Och Seko är överens om att Sis inte kan garantera god omvårdnad av klienterna, det är ständig överbeläggning och många klienter är så sjuka att de behöver psykiatrisk vård.

-Vi har överbeläggning på mellan 1 och 15 klienter på våra institutioner, säger Klas B Arenander. Det ger Sis ett överskott på 100 miljoner kronor, som inte gynnar personal eller klienter.

Personalen på LVM-hemmen utsätts för hot och våld mer eller mindre dagligen. Hittills i år har 924 fall av hot och våld mot personalen rapporterats, 2013 rapporterades 965 fall.

Situationen har enligt facken förvärrats det senaste året i samband med att fler klienter tas om hand på LVM-hemmen, där klienterna vistas under tvång enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). ST och Seko vill att såväl regeringen som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, agerar.

Seko har tidigare framfört liknande kritik och Arbetsmiljöverket har och har haft flera ärenden där Sis kritiseras för brister i arbetet mot hot och våld.

-Det saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och handlingsplaner, säger Klas B Arenander. Vi har påtalat det länge men inget händer.

Arbetsmiljöinspektör Eva Karsten i Malmö har tidigare sagt till Sekotidningen att Sis inte tar arbetsmiljöfrågorna och det systematiska arbetsmiljöarbetet tillräckligt allvarligt. Arbetet med Sis är inte avslutat.

-Det är mycket viktigt att arbetsmiljön är bra i en sådan här verksamhet. Det är förutsättningen för att det ska gå att ge en god vård och behandling, säger Eva Karsten.

Hon anser att arbetet på Sis behandlingshem är farligare än inom kriminalvården eftersom man i den senare verksamheten har fasta rutiner för säkerheten och andra befogenheter.

Enligt uppgift till Sekotidningen har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som bland annat ska granska tvångsvården av missbrukare, beslutat genomföra en analys av verksamheten under hösten 2014. Men granskningen har ännu inte kommit igång.

Ivo uppger att det är få Lex Sarah-anmälningar (från personal) när det gäller vårdens kvalitet, däremot förekommer klagomål från klinterna när det gäller relationerna till kommunernas socialtjänst, som är de som bedömer om missbrukare behöver tvångsvård.