– Det betyder mycket för mig, att jag nu förutom mina sjukdomsbesvär slipper oroa mig för framtiden. Jag tycker att mitt fackförbund har ställt upp bra när jag som bäst behövde det. Efter att jag först fick avslag om rätt till sjukersättning beviljades jag rättshjälp via LO/TCO rättsskydd. Av dem skickades jag på en utredning som även den konstaterade att jag saknade arbetsförmåga, säger Per Sköld.

Per Sköld lider av dystoni, en neurologisk sjukdom som kännetecknas av smärtsamma muskelsammandragningar. För hans del innebär det bland annat att halsmusklerna slitits ut, vilket gör att han inte kan hålla upp huvudet. I ett läkarutlåtande fastslogs att han inte kan utföra ett normalt arbete om han inte får möjlighet att ligga ner.

Försäkringskassan nekade honom sjukersättning då den menade att han hade arbetsförmåga och skulle söka arbete.

Per Sköld överklagade försäkringskassans beslut och har nu alltså fått rätt. Därmed beviljas han sjukersättning fram till 65-årsdagen, om tre år.

Ola Brossberg ombudsman på Seko som hjälpt Per, har varit frustrerad under denna process, då han hela tiden ansåg att det fanns underlag för att bevilja sjukersättning.

– Jag är glad för att Per nu slipper oroa sig. Men jag vill också se en översyn av nuvarande regler, den så kallade rehabkedjan, som regeringen införde 1 juli 2008. Det måste till en mera human syn, där individen i centrum gäller. Inte som nu, minska utgifterna till vilket pris som helst.

Per Skölds fall fick mycket uppmärksamhet under senvintern då bland annat SVT:s Agenda tog upp det. Där försvarade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) reglerna i sjukförsäkringen.

– Jag tycker inte att det blivit så många fel om jag ska vara ärlig. Jag tycker att vi i grund och botten gjort en viktig och nödvändig reform som jag till och med är stolt över, sade ministern då bland annat.