–Bemanningen är bättre, åtminstone under sommaren. Vi har haft bra individuella samtal och en öppen dialog med våra chefer. Nu är det viktigt att det blir lugnt ett tag, säger hon.

Det finns fortfarande en oro kring vad som ska hända efter sommaren. Och många som for illa av stress, underbemanning och tekniktrassel behöver tid att återhämta sig.

Anneli Granstedt är chef för tillståndsenheten som ansvarar för passen. Hon säger att hennes mål är att säkerställa bemanningen under hösten.

En idé för att få ett bättre flöde av passansökningar och därmed göra det möjligt att planera bättre är att införa tidsbokning för alla passärenden.

–Det löser inte problemet, men kan på sikt ge en annan belastning, tror hon.

Filippa Werneström är positiv, men säger att allt hänger på att det finns tillräckligt med personal.

–Det är viktigt att det finns en väl utarbetad, långsiktig plan för passhandläggarnas arbetsmiljö så att alla kan känna sig trygga och säkra på jobbet, säger hon.

Arbetsmiljöverket har nyligen ställ krav på att passenheten gör riskbedömningar och planerar verksamheten långsiktigt.