LO och Svenskt näringsliv står bakom etableringsjobben som innebär att parterna, det vill säga de själva, gör upp om ett avtal för hur det ska gå till. Förvisso med en omfattande statlig subvention.

Alliansens förslag, inträdesjobb, innebär i stället att man lagstiftar om en ny anställningsform med lägre lön.

Etableringsjobb innebär att arbetsgivaren betalar 8000 kronor i månaden och staten skjuter till resten så att den anställda kommer upp i en inkomst som motsvarar kollektivavtalets lägsta lön efter skatt. Lön och bidrag är befriade från skatt och arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgift.

Regeringen ställer sig positiv till förslaget och har inlett förhandlingar med parterna för att utreda frågan vidare.

Men stödet inom LO-kollektivet är inte helhjärtat, bara åtta av fjorton förbund ställer sig bakom förslaget. Transport, Byggnads och GS vill inte alls vara med, medan Seko, Fastighets och Målarna är tvekande.

– Vi är i grunden positiva till överenskommelsen, men det finns vissa frågetecken som måste rätas ut innan vi kan säga ja. Förhoppningsvis kommer de rätas ut i förhandlingarna med regeringen så vi kan skriva under, säger Mats Ekeklint, Sekos avtalssekreterare.

Bland annat handlar det om att förbundet redan har liknande avtal i vissa branscher och är osäkert på hur de skulle påverkas.  Det handlar även om att det på många av Sekos arbetsplatser finns så kallade medarbetaravtal, där flera förbund har avtal.

– Då är frågan vad som händer om vi tecknar ett avtal för etableringsjobb och tjänstemannaförbunden säger nej till sådana anställningar. Det är sådana frågor vi vill ha svar på innan vi ansluter oss till överenskommelsen.

Är det inte en svaghet att bara åtta av fjorton förbund ställer sig bakom uppgörelsen, med tanke på att Alliansen vill lagstifta om lägre löner om inte parterna hittar någon lösning?

– Jo, visst är det en viss svaghet i det. Men det var tillräckligt för att gå vidare till regeringen. Och det finns ju möjligheter för tveksamma förbund att ansluta senare, så det har inte varit någon konfliktfråga inom LO.

De borgerliga partierna i Alliansen har i stället enats om ett förslag de kallar inträdesjobb, en ny anställningsform där den anställda får 70 procent av lägstalönen i branschen. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till att lära sig arbetet eller till utbildning. Arbetsgivaren betalar ingen arbetsgivaravgift.

Allianspartierna har sagt att man kommer att gå vidare med förslaget vid en valseger – om inte parterna löser frågan innan dess. Men det förslag som parterna nu presenterat faller inte på läppen, då de borgerliga tycker att det blir för dyrt för staten. Dessutom ogillar de att bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal ställs utanför.

Sverigedemokraterna har inget eget förslag men har emellertid sagt att Alliansens instegsjobb verkar bra och att partiet kan tänka sig att rösta för det.

 

I jämförelsen har vi utgått från en tänkt ingångslön i branschen på 21 000 kronor i månaden. Alla siffror gäller per månad och individ och anges i kronor.