Medlare har kallats in i förhandlingarna mellan industrin parter och det har just börjat sitt arbete.
På energiområdet lämnade Seko över sina yrkanden redan i december och januari. Än har inte mycket hänt. Parterna har träffats några gånger för att gå igenom sina respektive krav.
Arbetsgivarna inom EFA överraskade Seko genom att tidigt gå ut med önskemål om kort avtalsperiod. Å andra sidan förutsätter det nollavtal och lokal lönebildning, vilket Seko säger nej till.
Även inom energibranschen utgår fackets krav från den gemensamma LO-plattformen. De tre arbetsgivarorganisationerna EFA, KFS och Pacta har fått näst intill likalydande krav på bland annat löneökningar med minst 620 kronor per heltidsanställd med ett lägsta utrymme på 2,6 procent. Rätt till heltid, trygga anställningar och begränsningar i inhyrning av arbetskraft finns med i kravlistan. Branschspecifika krav handlar om nytt reseavtal, för de som reser mycket i arbetet, samt nya grundlöner. I dag finns en grundlön i avtalet på cirka 15 000 kronor. I praktiken anställs ingen på den lönen. Ingångslönerna ligger mellan 18 000 och 20 000 kronor.
– Det är viktigt att få upp grundlönen, bland annat för att de utländska bolag som kommer hit inte ska hamna för lågt i sina löner, säger Christer Karlsson.
Nästa vecka fortsätter förhandlingarna på energiområdet.