Seko och övriga fack inom staten växlade yrkanden med Arbetsgivarverket strax efter midsommar.

Seko kräver löneökningar motsvarande LO-samordningens krav på minst 860 kronor per månad med ett lägsta utrymme på 3,5 procent. Seko vill att lägstlönerna höjs med samma belopp, 860 kronor.

Arbetsgivarverket vill å sin sida ha tillsvidareavtal utan siffror, det vill säga inga centralt fastställda löneökningar, varken i procent eller krontal, varken kollektivt eller individuellt. Löneutrymmet skulle förhandlas lokalt på varje myndighet.

Arbetsgivarverket yrkar dessutom på att lön i första hand ska sätts i lönesamtal mellan medarbetare och chef. Men öppnar för lokala avvikelser.

I övrigt har Seko ett yrkande om att ensamarbete i utsatta verksamheter på det statliga området ska upphöra. Ett krav som gäller all verksamhet där risk för hot och våld förekommer. Bakgrunden är händelsen på häktet i Huddinge för ett knappt år sedan då en kriminalvårdare misshandlades till döds.

Seko anser att Trygghetsavtalet också ska gälla för de som kommer att anställas enligt den kommande lagen om försvarsanställningar. Medan Arbetsgivarverket yrkar att Trygghetsavtalet bara ska gälla vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det statliga avtalet löper ut den sista september.