Vid samma tidpunkt blir det förbud för nyinhyrning.

-Bryter arbetsgivarna mot det blir det upptrappning, säger Matts Jutterström, förhandlingsombudsman.

Varslet riktar sig till Bemanningsföretagen inom Almega och omfattar alla företag som använder bemanning inom Sveriges skogsindustrier. Totalt finns i dag ett 40-tal inhyrda som bland annat truckförare.

-Det kommer att röra om eftersom företagen inte har en aning om hur mycket inhyrd personal de har, men det har vi, säger Matts Jutterström.

I och med Pappers sympativarsel är det bara ett fåtal LO-förbund som ännu inte varslat om sympatiåtgärder. Seko har begärt stöd som på olika sätt påverkar infrastruktur och industri.