”De turer vi fått att granska är ett scenario där Region Skåne behåller viss reducering. Trots denna mindre reducering av trafik på kvällarna så har vi ett större turpaket än någonsin”, skriver lokala fackliga klubben i ett mejlutskick till sina medlemmar.

Enligt Seko Pågatåg var det 790 turer fjolåret, i år är det 850 turer. Även antalet timmar som personalen ska arbeta är fler.

En tur för en lokförare är exempelvis att köra Malmö-Helsingborg och sedan Malmö-Simrishamn, med raster och lunch däremellan.

Nu hoppas alltså facket att arbetsgivaren och operatören Arriva drar tillbaka sitt hot om uppsägningar. Detta eftersom personalen kommer att behövas, även om turtätheten skulle förbli reducerad med hänsyn till coronapandemin.

Ministern upprepade hot

Region Skåne tar ett beslut om sin budget den 2-3 november. I samband med det tas även ett beslut om det blir en fortsatt reducering av trafiken.

Samtidigt är pressen stor på region Skåne att växla upp trafiken, framför allt på grund av det coronastöd som ges till Skånetrafiken för förlorade intäkter.

Detta har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) upprepat på ett besök i Malmö i förra veckan, berättar Mikael Plessen, förtroendevald och studieansvarig i Seko klubb Pågatåg. Han träffade ministern tillsammans med andra förtroendevalda för Seko, representanter från Kommunal och politikern Andreas Schönström (S), som tidigare riktat stark kritik mot Arrivas hyvlingsplaner.

– Regeringen är inte blinda för vad som händer i Skåne och de vill att trafiken ska gå med full kapacitet. De kommer att lägga ett ultimatum på alla län. Kör full trafikvolym eller gå miste om coronastödet, säger Mikael Plessen.

– Om Region Skåne hörsammar detta nu så stoppar det hyvlingarna och allas jobb blir räddade, samt att det blir säkrare att åka i kollektivtrafiken.

Tomas Eneroth vill inte ställa upp på en intervju med Sekotidningen, utan hänvisar till ett uttalande han gjorde i Sydsvenskan i september.

– Det är inte fel med omfördelningar av trafiken, men minskade trafikvolymer bekymrar mig eftersom det ökar risken för smittspridning. Skulle det visa sig att Skånetrafiken gör stora besparingar så utesluter jag inte att det kan få konsekvenser, sade Eneroth då.

”Viktigt att turtätheten upprätthålls”

Tomas Eneroths pressekreterare vill inte besvara på frågan huruvida det stämmer att ministern ska lägga ett ultimatum till alla län.

”Regeringens hållning är tydlig: Det är viktigt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna säkerställer att turtätheten upprätthålls. Detta är också tydligt i de 2 miljarder som aviserades i budgeten för 2021, där just upprätthållande av turtäthet kommer vara en viktig del. Detta kommer att regleras i förordning och den bereds för närvarande inom regeringskansliet”, skriver Lovisa Alm.

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva, medger att det är en mer ambitiös beställning av trafik som nu presenterats. Men påpekar att det är svårt att lägga schema och veta något om bemanningen, eftersom trafiken fortfarande är reducerad.

”Beställningen vi fått är fortfarande preliminär eftersom budget för 2021 inte är fastställd men det är fortfarande en utglesning av trafiken”, skriver han i ett mejlsvar.

318 anställda på Pågatåg hade fram 12 oktober på sig att besvara erbjudandet från Arriva om att gå ner i arbetstid och jobba 80 procent, eller bli uppsagd. Detta eftersom det går uselt för företagets ekonomi.

Endast en tackade ja, enligt Sekos sammanställning. 17 anställda har inte informerat facket hur de ska göra. Av dessa kan några fler ha tackat ja.

Hur många kommer sägas upp?
”När vi är klara med schemaläggningen kommer vi att kunna informera de personer som inte accepterade vårt erbjudande, om ifall och hur de kommer att beröras”, säger Christer Ekelund.