– De anställda är utarbetade, många är stressade, en del har blivit sjuka och andra slutar, säger Johanna Grundström som är  Sekoombud på Försäkringskassans kundcenter i Gävle.

Hon berättar att hon har kolleger som arbetat konstant övertid i över ett år.

Kristina Ericson är chef för kundcentret i Gävle. Hon håller med om att personalen är trött och sliten, men säger att det ännu inte lett till några sjukskrivningar.

– När det gäller sjukskrivningar är vi inte riktigt överens. Vi från  fackligt håll menar att det kan finnas ett samband, säger Johanna Grundström.

Parterna är dock ense om att situationen är densamma över hela landet och att det beror på både för låg bemanning och på att antalet ärenden ökat kraftigt de senaste åren.

– De senaste två åren har vi inte haft pengar att ersätta personal som slutat, vilket gjort att vi blivit för få och därmed haft svårt att klara den ökade belastningen. Som tur är har vi kunnat anställa  fler under våren och det ska fortsätta under hösten, säger Kristina Ericson.

Att fler har anställts – ett 30- tal anställdes i april i år – märks ännu inte på arbetsbelastningen, enligt Johanna Grundström. Det tar lång tid att utbilda nya och under tiden hinner andra sluta, säger hon.

I höst tillkommer 46 tjänster i Gävle. 160 i hela landet. Kristina Ericson tror att rekryteringen ska räcka.

– Nu har vi fått de pengar vi behöver, säger hon.

Enligt Försäkringskassans analys- och prognosavdelning kommer ärendemängden för kundcentren att fortsätta att öka de kommande åren.

Sjukpenningfallen har ökat stadigt sedan 2010 och det ser inte ut att minska. I Gävle märks särskilt ökningen av utbetalningarna av aktivitetsstöd, som Försäkringskassan administrerar åt Arbetsförmedlingen.

Aktivitetsstöd betalas i huvudsak ut till unga i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Våra prognoser visar på fortsatt ökning. 9 procent nästa år och 19,5 procent 2016. Oron på arbetsmarknaden märks tydligt, säger Jan Larsson på Försäkringskassans prognosavdelning.

Myndigheten har begärt ökade anslag för att klara bemanningen framöver.