– Vi håller på att diskutera det med arbetsgivarna och det ser ut som vi blir överens om det. För vår del är det viktigaste i så fall att det blir retroaktiva löneök­ningar som gäller från den 29 februari, säger Mats Ekeklint, ombudsman på Seko med ansvar för sjöfarten.

Anledningen är att framförallt arbetsgivarna inte vill föregå de stora avtalen som löper ut den sista mars.

Seko höll avtalskonferens för sjöavtalen i november och då handlade det bland annat om att man vill bättra på skrivning­arna vad gäller visstidsanställ­ningar, permissioner, resor och övernattningar. Man diskutera­de även hur man i avtalsrörelsen kan stärka upp avtalspensionen.

– Vi vill ju så klart ha högre löner, men sedan är det mycket viktigt att rätta till problemen med otrygga anställningar, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

När det gäller storsjöfarten är inte problemen med otrygga an­ställningar så stort, men däremot på färjorna.

– Det är mycket säsongsan­ställningar, vikariat och visstids­anställningar. Färjebranschen är ju väldigt säsongsbetonad, men sedan är det höga toppar vissa dagar i veckan. Men vår målsätt­ning är att så många som möjligt ska ha tillsvidareanställningar på heltid, säger Kenny Reinhold.

Sjöfolk

Antal medlemmar: 5000 Avtal: Storsjöavtalet, skärgårdsavtalet, färjeavtalet Yrkeskategorier: Matros, motorman, kocksteward, servitör, ekonomibiträden med flera