–Det är inte konstigt att det kommer reaktioner när man gör inskränkningar, det är relevant. Än så länge har det inte gått över styr, säger Peter Ask, arbetsmiljöansvarig inom Seko Kriminalvård.

Kriminalvården anser att läget har hanterats bra av personalen.

Drabbas extra hårt

–Det som hänt har hanterats mycket väl av personalen, och just nu är läget stabilt, säger Maria Lindström, på myndighetens säkerhetsavdelning.

Asptuna och Skenäs är anstalter där merparten av de intagna är på väg ut i samhället och de drabbas extra hårt av en begränsning av besök och permissioner, enligt Maria Lindström.

Peter Ask, arbetsmiljöansvarig Seko Kriminalvård

–De har täta permissioner och fler besök än klienter på våra övriga anstalter så de märker förändringen. För övriga blir skillnaden inte lika stor, säger hon.

Orsaken till att Kriminalvården stoppar besök och permissioner – med undantag för polis, advokater och andra tjänstebesök – är att man vill förhindra en smittspridning av den nya corona-viruset.

Sämre hälsa

Det görs av omsorg om personal och intagna.

Kriminalvården poängterar att de som befinner sig i häkte och anstalt har sämre hälsa än genomsnittsbefolkningen och att de därmed löper större risk att drabbas hårt av viruset.

–I en sluten miljö som i Kriminalvården kan klienterna inte påverka sin situation och då är det viktigt att personalen kan förklara varför det vidtas inskränkande åtgärder. Vi måste skapa trygghet, säger Peter Ask.

Säkerhetsklasser

Svenska fängelser indelade i tre säkerhetsklasser, varav klass 1 är det högsta klassen. Klass 1 anstalter är speciellt anpassade för klienter som bedöms ha en särskilt hög risk för rymning eller fritagning.

Klass 3 är den lägsta klassen. Där saknas hinder för rymning och de som befinner sig här är på väg att slussas ut i samhället.

För att kompensera uteblivna permissioner och besök har Kriminalvården idag beslutat att inte ta betalt för telefonsamtal. Förändringen gäller i 30 dagar.

För att informera och genomföra säkerhetshöjande åtgärder har det inrättats en nationell stab som hanterar frågor om säkerhet, smittspridning, personalläge och kommunikation. När det gäller bemanningen så är det upp till varje lokal chef att avgöra hur mycket personal som behövs för att upprätthålla säkerheten.

Lokal chef bemannar

–Vi ger rekommendationer som ska se till att man har kapacitet att upprätthålla säkerhet och ordning. Vad det innebär ser bedöms bäst av lokal chef.

–Målet är att lokalt se till att det finns tillräckligt med personal, larmstyrkor, samverkan med närliggande verksamheten och att personalen är utrustad med batong och oc-spray.

För att ytterligare minska risken för smittspridning bland personalen har all vidareutbildning för personal har ställts in 14 dagar framåt i tiden.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbrev för fler bra artiklar.