VY Tåg har överklagat upphandlingen av Krösatåge och alla går och väntar på domstolens beslut. Om Kammarrätten går på Vy:s linje kanske upphandlingen får göras om.

–Vi måste ha is i magen och vänta. Många medlemmar är oroliga. Vi har inga svar att ge just nu, det är locket på från alla håll, så det blir mycket spekulationer, säger Catrin Fredriksson.

Oro för korta avtal

Under tiden som överklagandet behandlas förbereder SJ sitt övertagande. Förhandlingar om nya avtal pågår. Enligt Seko kommer det att bli flera avtal. Ett för Krösa nord, och ett för Krösa syd med Kustpilen. Kustpilen körs i dag av Transdev.

Det finns en rädsla hos facket för att länstrafikbolagen med Jönköping i spetsen ska teckna ett kort avtal med något av företagen i väntan på besked från domstolen. Sådana avtal kallas direktupphandlingar och kan vara på högst två år.

Så har Krösa-trafiken bedrivits de senaste tio åren och det har inte varit meningsfull, tycker Catrin Fredriksson.

Avtalen förhandlas om varje gång vi byter operatör och det blir sämre varje gång.

Catrin Fredriksson, ordförande Seko klubb Krösa

–Det blir ingen långsiktighet. Människor hamnar i kläm, det blir otryggt och det går inte att satsa framåt.

–Dessutom förhandlas avtalen om varje gång det blir en ny operatör och villkoren blir sämre. Det vore ett lyft om vi fick en operatör som kör de 12 år som upphandlingen omfattar.

Seko har 165 medlemmar på Krösatåg. Om SJ tar över trafiken i december kommer samtliga att erbjudas följa med från Vy Tåg. Inget annat har sagts från SJ.

Krösatågen

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne och omfattar ett stort geografiskt område. Trafiksystemet består av tio linjer, varav åtta i dag körs under varumärket Krösatågen och två under namnet Kustpilen. Från och med december 2021 har samtliga linjer namnet Krösatågen.