Efter många turer har nu Öresundståg gått med på att införa dubbelbemanning på vissa tåg. Huvudmännen, med Skånetrafiken i spetsen, ändrar beställning till operatören Veolia som får mer pengar för att kunna genomföra förändringen.

– Vårt huvudskyddsombud, Jonas Gadd, gjorde en planering med dubbelbemanning som täcker in risktågen. Sedab presenterade vi det på ett möte med Öresundståg och Veolia, och de lyssnade, säger Jonas Pincini.

Tidigare i år ändrade Öresundståg beställningen så att alla tåg skulle vara enkelbemannade. Seko slog bakut och lade skyddsombudsstopp för ensamarbete på kvällar och nätter. Sedan klev Arbetsmiljöverket in och lade ett förbud med samma innebörd. Och nu ändrar sig alltså uppdragsgivaren.

Även om Jonas Pincini är nöjd med det beslutet så anser han inte att man kommit hela vägen. Målet är att inga tågvärdar ska behöva arbeta ensamma på några tåg, oavsett grad av risk.

– Nu får vi börja arbeta mot politikerna så att arbetsmiljön kommer in redan i underlaget för nästa upphandling. Och då vill vi inte ha något ensamarbete över huvud taget.

Men han anser ändå att beslutet löser flera knutar som funnits.

– Det är positivt att man äntligen tar lite höjd för arbetsmiljön. Och att man börjat inse att trygghet för tågvärdarna också skapar trygghet för resenärerna vilket kan ge ett ökat resande.