–Vi står kvar vid vårt krav på 3,5 procent och vi kan inte gå in i något avtal på lägre nivå nu, säger Björn-Inge Björnberg och
Seko har ännu inte fått något bud när det gäller förbundets krav på tryggare anställningar och säkrare arbetsmiljö.
– Vi har en mörk olycksstatistik och det är dags att vända den. Därför skärper vi kraven på yrkesutbildning, säger ombudsman Björn-Inge Björnberg.
Parterna möts i dag och i morgon för att försöka hitta en lösning. Seko förväntar sig konkreta bud om anställningstrygghet och arbetsmiljö.
Förhandlingarna försvåras av att Byggnads lagt ett omfattande varsel mot företag inom Sveriges Byggindustrier, BI. Byggnads anser att BI vägrat förhandla på ett seriöst sätt, Förbundet överlämnade sina yrkanden redan i december förra året och tycker sig inte ha fått gehör för några krav.
Byggnads löneavtal löper ut den 29 februari. Villkorsavtalet, som bland annat berör arbetsmiljöfrågorna löper ut först 2013.