Istället blir det Kriminalvården som får köra förvarstagna där det inte är uppenbart att det kan ske utan risk. Enbart Kriminalvården och Polisen får göra den typ av visitationer där man letat efter farliga föremål i kläder och väskor, som Migrationsverket gjort fram till nu. Verket har vänt sig till regeringen för att få till stånd en lagändring.

Förvar

Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och som ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Grunderna för förvar redogörs i Utlänningslagen. Att vara förvarstagen innebär att man är frihetsberövad och rörelsefriheten är begränsad till en låst avdelning. Det finns 502 förvarsplatser.

Utlänningslagen reglerar vilka befogenheter personalen på förvaret har. Migrationsverket har nu kommit fram till att det inte finns lagstöd för visitationer.

Källa: Migrationsverket

Tommy Harnesk är chef för förvaret i Märsta. Han har informerat Kriminalvårdens nationella transporttjänst, NTE, om situationen. Något som ställföreträdande chefen för NTE Claes Nöjd bekräftar.

–Det är ett mycket överraskande besked, säger han. Vi har inte resurser att ta över Migrationsverkets transporter omedelbart.

Tusentals transporter per år

Enligt Claes Nöjd måste de båda myndigheterna fortsätta dialogen om hur överföringen ska gå till. Det tar lång tid att rekrytera ny personal.

–Vi ska utföra handräckning åt Migrationsverket, det är vårt uppdrag. Vi gör dock alltid en prioritering, säger han.

Den 1 april utökas NTE:s uppdrag för polisens räkning. Hur det som nu hänt påverkar det övertagandet är för tidigt att säga, enligt Claes Nöjd.

Migrationsverket har ett 70-tal transportörer och de utför cirka 3 000 transporter per år. Merparten går till läkare, tandläkare, ambassader och andra förvar.

Att transporterna tas över av Kriminalvården kan leda till att transportörerna på sikt bli övertaliga, enligt Tommy Harnesk.

–Teoretiskt är det så, men vi vet inte ännu, säger han.

Idag kör Migrationsverket 80 procent av transporterna och Kriminalvården 20 procent. Med de nya instruktionerna blir fördelningen den omvända.

Anders Holmberg. fackligt förtroendevald för Seko på Migrationsverket.

Anders Holmberg är fackligt ombud för Seko inom Migrationsverket. Han säger att det känns olustigt att verket visiterat förvarstagna utan lagstöd sedan 2017, då transporterna togs över i egen regi. Tidigare var det Polisen som skötte transporterna.

–Vi oroar oss för att personal sannolikt kommer att sägas upp, säger Anders Holmberg. 

Olagligt visitera väskor och skåp

Enligt Migrationsverket har det varit nödvändigt att göra visitationer av säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Såväl förvarstagna som anställda kan skadas om någon tog med sig ett vasst föremål eller liknande under transporten, vilket inte varit fallet, enligt Tommy Harnesk.

–Om vi skulle köra utan att visitera skulle risken öka, säger han. Därför kan vi inte fortsätta som tidigare.

Verkets rättsavdelning har även kommit fram till att det saknas lagstöd för att visitera de förvarstagnas personliga sfär i bostadsrummen. Det vill säga säng, väskor och skåp. Bakgrunden till rättsavdelningens granskning är anmälningar till Justitieombudsmannen.

–Det är en arbetsmiljörisk för personal och för andra förvarstagna, eftersom visitationerna visat att det funnits vassa föremål och till och med vapen, säger Anders Holmberg.

Migrationsverket tog över merparten av transporterna i egen regi när handräckning fördes över från Polisen till bland annat Kriminalvården 2017. Redan då flaggade verket för att det behövs en lagändring för att förvaren ska kunna arbeta på ett säkert sätt. Hittills har dock ingen ändring skett.

–Vi arbetar med frihetsberövade och lagstiftningen vi jobbar med är sedan 1997. Sen dess har det hänt en hel del, säger Tommy Harnesk.

Hur känns det att få veta att ni har arbetat olagligt i flera år? 

–Det väcker en del funderingar förstås, men samtidigt är det först nu som vi gör den här bedömningen. Verket har beslutat att vi ska följa rättsutredningen och det gör vi från och med nu, säger han.