Kraven är kopplade till genomsnittslönerna på varje avtalsområde. Det vill säga om avtalsområdets genomsnitt är under 25 000 kronor är det krontalet som gäller, ligger snittet över 25 000 ska lönen höjas med procentsatsen. Det är alltså inte individens lön som avgör om det blir kronor eller procent.

Vad det betyder för Sekos branscher går inte att säga ännu, enligt Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.

–Jag kan inte ge ett svar på det nu. Vi kommer att gå igenom varje avtalsområde för att se hur lönerna ligger, säger han.

LOs krav ligger ett par tiondelar över det förbunden fick ut i årets avtalsrörelse. Varför så försiktiga krav?

–Vi lever i en verklighet, vi måste ta olika hänsyn. Det viktiga är att, om kraven går igenom, blir det en reallöneökning, säger Sven-Olof Hellman.

Arbetsgivarnas första reaktion på LOs krav är att de är orimliga. Almegas vd Jonas Milton skriver i ett pressmeddelande att kraven helt saknar verklighetsförankring och inte tar hänsyn till den globala ekonomiska oron.