Samtliga pendeltågsvagnar av modell X10 har tagits ur trafik. Dokumentationen som styrker att säkerhetskontrollen av hjulaxlar och hjul är utförd saknas. Nu ska 40 vagnar som motsvarar 10 fullängdståg ska snabbundersökas.