Enligt Seko får deltidsanställda inte så många timmar som deras kontrakt säger. Dessutom har de lägre timlön jämfört med heltidsanställda. Klubben har drivit frågan och menar att det är brott såväl mot kollektivavtal som LAS och diskrimineringslagen.

Efter att de lokala förhandlingarna slutade i oenighet i början av sommaren begärde Seko centrala förhandlingar. Men inte heller där fick Seko gehör för sina yrkanden.

– Vi kom inte överens. Seko kommer senare ta beslut om vi ska driva det vidare till Arbetsdomstolen, säger Per-Ola Fällman, ombudsman på Seko.

Mycket av problemen landar i gamla avtal när tunnelbanan hörde till Kommunal och förutsättningarna såg helt annorlunda ut, både vad gäller antal timmar på schemat och timlönen.

– Det avtalet kom ju till innan diskrimineringslagstiftningen fanns. Så det finns en hel del som skulle behöva justeras, säger Per-Ola Fällman.

I avtalet räknas deltidsprocenten på antal arbetsdagar på ett år. När det skrevs var alla pass minst åtta timmar och då var det inga problem. Nu kan passen vara så korta som fyra timmar, men ändå räknas som en hel arbetsdag. Seko vill att procenten i stället ska räknas på antal timmar för en heltid.

Även problemen med timlönen bygger på gamla beräkningar. Förr arbetade heltidare 40-timmarsvecka, men nu har de fått en arbetstidsförkortning på drygt tre timmar som mest, beroende på tjänst. Men timlönen för deltidsanställda räknas fortfarande på 40 timmar.

I tunnelbanan finns cirka 750 deltidsanställda så det skulle förmodligen bli en ganska dyr affär för MTR om Seko skulle få rätt.