LO-styrelsen var dock inte enig. Tre ledamöter från industriförbunden reserverade sig.
–Industrin vill ha mer generellt och en mindre del till jämställdhetspott. Det är tråkigt och vi får se vad det betyder för samordningen inom LO. Det går att ha samordning utan industrin, sa LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin vid dagens presskonferens.
En timme tidigare hade facken inom industrin gått ut med egna krav inför 2012. IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer kräver 3,7 procent generellt och ingen jämställdhetspott.
Alltså har facken inom industrin andra krav än övriga LO-förbund. LO-styrelsens förslag betyder att det bara blir de förbund som ställer upp på jämställdhetspotten som blir med och betalar för den. Industrin ställer sig utanför, trots att LO:s
representantskap för en veckan sedan beslutade att kraven också skulle innefatta en satsning på mer jämställda löner.
Seko:s avtalssekreterare Sven-Olof Hellman säger att han står bakom LO-styrelsens beslut om lönenivåer. Seko:s förbundsstyrelse fattar sitt beslut den 13 september.
–Vi tar ut det som är samhällsekonomiskt möjligt, men det blir sannolikt en svår avtalsrörelse på grund av det osäkra ekonomiska läget, säger han,
Sven-Olof Hellman poängterar att LO:s gemensamma löneplattform säger att målet är att minska skillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade avtalsområden.
–Då måste man ha en konstruktion som liknar den som LO-styrelsen beslutat om. Att gå lägre än 100 kronor är meningslöst, det skulle inte ge någon som helst effekt.
LO-styrelsens förslag ger mer till lågavlönade än till högavlönade upp till en månadslön på 28 000 kronor per månad. De som tjänar mer får mer i plånboken i kronor räknat.
För Sekos del började avtalsrörelsen redan i våras med gemensamma avtalskonferensen inom ramen för 6F samarbetet. I november fortsätter konferenserna men då bara med deltagare från Seko. Första avtal som löper ut är väg- och ban, den sista februari 2012, sist ut är Sjöfart den sista december.
Förra avtalsrörelsen var frågan om inhyrning av arbetskraft uppe i förhandlingarna och de flesta branscher fick igenom begränsningar. I dag fungerar det bra, men i stället har arbetsgivarna börjat använda visstidsanställningar.
–Därför ställer vi krav om att begränsa visstidsanställningar den här gången, säger Sven-Olof Hellman.
Arbetsgivarna förväntas inte komma med några nya utspel den här gången utan precis som 2010 kräva nollavtal och lokal lönebildning.