Hur många som berörs av permitteringen är oklart än så länge.
– Vi ska få en lista under dagen. Det känns som en bra lösning, säger Sekos ombudsman Anders Byqvist.
Odens vd Mats Paulsson säger att överenskommelsen är ett naturligt resultat av de förhandlingar som pågått. När sedan det centrala avtalet blev klart, med nya bestämmelser om inhyrning, blev permittering en bra kompromiss.
Varför kom ni med förslaget att säga upp alla och hyra in personal istället?
– Vår bransch har ett extremt ojämt utbud av jobb. De statliga beställningarna kan gå från ingenting under flera år, till allt på en gång. När jobben kommer konkurrerar vi med utländska företag som hyr in personal till betydligt lägre kostnader, säger Mats Paulsson.
Oden är ett stort företag inom tunnelanläggning och bergarbete med drygt 500 anställda i Sverige, varav ett fyrtiotal bergarbetare. Hela koncernen, Oden ägs av det österrikiska företaget Strabag, sysselsätter 75 000 personer.
Odens uppdrag inom koncernen är att lägga anbud på jobb i Skandinavien.
Oden har sagt upp personal vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Under tidigare neddragningar har parterna varit överens om avtalsturlistor, men i april, mitt under pågående avtalsförhandlingar, kom beskedet att företaget ville säga upp alla och ta in bemanningsföretag istället.
– Vi var inte överens om hur yrkeskompetensen skulle värderas. Men nu är det historia och vi har en bra överenskommelse.