Helen Thornberg är ombudsman på Seko och en av dem som förhandlade med Arbetsgivarverket. Hon är nöjd med resultatet.

-Ja det får vi vara. Arbetsgivarverket sa upp omställningsavtalet för ett år sedan ungefär och hoppades få ett betydligt tunnare avtal än de vi nu förhandlat fram, säger hon.

Tillfälligt anställda omfattas av delar av omställningsavtalet redan efter två år i och med den nya överenskommelsen. Tidigare var gränsen tre år. Efter hand ökar rätten till stöd.

En annan förändring är att avtalet gäller oavsett orsak till att den tillfälliga anställningen avslutas.

-Vi hade regler om att det skulle vara arbetsbrist, men det är svårt att peka på när det gäller vikarier och andra typer av visstidsjobb, säger Helen Thornberg.

Avtalet innehåller även försämringar. Bland annat har möjligheten för den som fyllt 61 år att välja pensionsersättning fram till 65 år försvunnit.

-Det var vi överens om redan under avtalsförhandlingarna hösten 2013, säger Helen Thornberg.

Omställningsavtalet ger den som blir uppsagd en mängd möjligheter att dels få längre uppsägningstid och hjälp att hitta nytt arbete, dels ekonomisk ersättning.

Avtalet berör totalt 250 000 statligt anställda, varav cirka 14 000 är medlemmar i Seko.

Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2015 och fram till dess prolongeras det gamla avtalet. Det finns också övergångsbestämmelser.