–För mig är det en självklarhet att vi ska ha avtal, säger han. Så har jag alltid arbetat.
Skandinaviska Jernbanor har, som ett av två privata bolag, fått tillstånd att köra tågtrafik mellan Göteborg och Uppsala, via Stockholm, från den 11 december.
Det andra företaget är Veolia Transport, som i dag bland annat kör sträckan Malmö-Stockholm.
Skandinaviska Jernbanor ska börja provköra ett av sina tåg i slutet av oktober. Det finns tillstånd för två avgångar varje dag men till att börja med blir det bara en. Ett tåg kommer att bestå av tre sittvagnar och en restaurangvagn. Restaurangen drivs av en entreprenör.
Företaget har en handfull vagnar och lok, tidigare förstaklassvagnar från SJ, men ännu saknas såväl tågpersonal som underhållsverkstad.
– Vi hade ett kontrakt på gång med Euromaint, men det blev inget av. Jag hoppas kunna lösa det på annat sätt, säger han.
Företaget ska bedriva verksamheten i egen regi, med egen personal, lokförare, ombordpersonal och administratörer. Men än så länge finns bara en anställd som förbereder biljettförsäljningen. Johan Masgård, som själv är kontrakterad som konsult, har tillfrågat folk han känner om de kan tänka sig att arbeta första tiden. Bland annat en pensionerad lokförare.
– Vi ska inte bemanna med pensionärer, säger han. De ska fasas ut. Vi har väntat med att rekrytera eftersom min erfarenhet är att det är lättare att få folk att söka till en verksamhet som är igång.
På frågan om företaget gjort någon marknadsundersökning av intresset för konceptet, att åka långsammare och äta mat i fin restaurang, svarar Johan Masgård att han inte har en aning.
–Marknadsbiten vet jag inget om. Jag är järnvägare. Det är andra som har koll på marknaden. Det finns några privata finansiärer som tror på det här, säger han.
En av dem heter Eva Kjernulf och bor i Oslo.
Johan Masgård är lokförare i botten och har länge arbetat i branschen, bland annat på Inlandsbanan och som trafikchef för ett av de första privata godstågsföretagen, BSM Järnväg.
Skandinaviska Jernbanor har sitt huvudkontor i Östersund där Johan Masgård bor. Personal och vagnar får Göteborg som stationeringsort.