-Det har varit hårda förhandlingar, men vi kom fram till ett avtal där några av våra viktigaste frågor kunde lösas, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Det är Seko som föreslagit försäkringslösningen för de medlemmar som på grund av sjukdom inte kan arbeta kvar i säkerhetstjänst och där det inte finns någon möjlighet till omplacering. Idag finns förlängd uppsägningstid men Seko vill antingen ersätta den eller komplettera med en försäkringslösning som redan finns för sjöbefäl.

I dag är det oklart hur många som skulle bli berörda, därför behövs en utredning av hur mycket det skulle kosta. Arbetsgruppen ska lägga fram sitt förslag senast den 31 januari 2017.

Kanske med Transdev, tidigare Veolia, som förebild är parterna överens om att företagen i branschen införa så kallade bemannings, deltids och arvodistråd.

Grunden i branschen ska vara heltidsanställning, men användningen av andra anställningsformer ska följas i det så kallade arvodistrådet. Företagen ska redovisa hur anställningarna ser ut och parterna ska tillsammans ta fram åtgärder som kan minska behovet av visstid och deltid.

Arvodistrådet på Transdev kom till stånd efter strejken för minskad andel deltids- och visstidsanställda sommaren 2014.

Spåravtalet innehåller även en skrivning som ska öka skyddet för personalen när företagen vill införa drogtester, kamera- och gps-övervakning.

Restidsfrågan är inte löst. Det vill säga om restid ska räknas som arbetstid eller inte.

Parterna ska analysera vad en dom i EU-domstolen – kallad Tycodomen – innebär för avtalsområdet.

Texten har uppdaterats