LO-förbunden IF Metall, Handels, Kommunal, Fastighets, Seko, GS samt Hotell- och Restaurang har tecknat avtal för 20 000 medlemmar inom Samhall.

Uppgörelsen innebär att grundlönen ökar med 405 kronor i månaden, och arbetsuppgiftstillägget med 115 kronor. Det motsvarar en löneökning på 2,6 procent.

Seko har Samhallanställda medlemmar inom flera av förbundets branscher.