Det nya avtalet innebär att alla statligt anställda som är födda 1988 eller senare får ett premiebaserat pensionssystem, vilket är det normala bland kommunalt och privat anställda. Men i det nya statliga avtalet börjar man tjäna in pension från första anställningsdagen, till skillnad från i andra avtal där det sker först när den anställda fyller 25.

– Det är ett mycket bra avtal med premier som är bland de bättre på arbetsmarknaden. Vi är också mycket nöjda med att premier avsätts från första anställningsdagen vilket gynnar unga arbetstagare, säger Lars Johansson, förhandlingsansvarig Seko.

Dessutom innehåller det nya avtalet en extra inbetalning på 1,5 procent av lönesumman. De pengarna är för att den anställda ska kunna gå ner i tid i slutet av arbetslivet, från 61 års ålder. Om man väljer att jobba längre ger extrapengarna en högre pension.

Men, enligt tidningen Arbetet, blir det ingen rättighet att gå ner i arbetstid efter 61 års ålder för den anställda. Minskad tjänstgöring kräver arbetsgivarens godkännande.

– Vi har delat upp det i två frågor. Den första är: Beviljas jag ledighet? Den frågan prövas av arbetsgivaren, som säger ja eller nej, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom till Arbetet.

– Den andra frågan är: Om jag är ledig, kan jag då ta ut pension på ett sådant sätt att jag fyller ut pensionen med lönen? Den frågan löser pensionsavtalet.

Tjänstemännens förhandlingsorganisation inom staten, OFR, lämnade förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal i våras, då de ansåg att det nya avtalet skulle ge sämre pension för dem med höga inkomster. Därför lämnade de nyligen en ny förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket som ska behandlas på ett möte den 18 november.

Det nya pensionsavtalet

  • Arbetstagaren tjänar in till sin pension under i princip hela arbetslivet.
  • Någon nedre åldersgräns finns inte.
  • Avtalet innebär att premier på 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent över taket betalas in till tjänstepensionen. En del av premierna kan individen själv välja försäkringsgivare.
  • En premie på 1,5 procent på lönesumman avsätts till en särskild försäkring som gör det möjligt för arbetstagaren gå ner i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. För den som väljer att arbeta fram till pensionen bidrar premien till en högre ålderspension.
  • Det nya pensionsavtalet börjar gälla den 1 januari 2016.