Läs också Björn Elmbrants rapport från ”Detta arma Grekland” och Göran Rosenbergs krönika. Vi kollar det nya försvaret, intervjuar Gertrud Sigurdsen, med mera. Tidningen hittar ni som en pdf-fil på vår hemsida.
Mats Anderson, Chefredaktör