Veolia och Arriva har nu tre veckor på sig att yttra sig innan förbudet träder i kraft. Förbudet kommer att gälla till och med den 1 oktober 2013.

– Arbetsgivarna har presenterat ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen, men de har ännu inte fått effekt. Därför lägger vi förbudet på ett år, så får vi utvärdera då. Det finns alltid en möjlighet att förbudet förlängs, säger Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket.

I skrivelsen riktas också skarp kritik mot trafikhuvudmännen, främst Skånetrafiken som är största ägaren i Öresundståg och beställare av Pågatågen. Man menar att beställaren redan vid upphandlingen ska ta hänsyn till arbetsmiljön för entreprenörernas personal.

– Tyvärr finns det inget arbetsmiljöansvar för beställare. Vi försökte få in det i lagen för några år sedan, men det var regeringen inte intresserad av. Så Veolia och Arriva har ju inte 100 procent kontroll över verksamheten, säger Ryderheim.

Lars Månsson, som är huvudskyddsombud på Pågatågen, instämmer i kritiken mot Skånetrafiken. Han går till och med ett steg längre.

– Jag anser att allt ansvar ligger på Skånetrafiken, men där försöker man bara tysta ner det hela. Arriva och Veolia har inte möjlighet att ordna det här med de resurser de får.

Skånetrafiken dras med dålig ekonomi och har försämrat avtalen med operatörerna.– Det är bra att Arbetsmiljöverket lägger förbudet och det är bra att man pekar på Skånetrafikens ansvar. Frågan är om den kommer reagera. Men som det är nu mår folk jättedåligt. Ska jag bli slagen eller spottad på i dag, eller blir det bara en utskällning, tänker många när de ska gå till jobbet.

På Veolia tar man allvarligt på förbudshotet men man vill inte säga om det finns några omedelbara åtgärder som skulle kunna förhindra förbudet.

– Vi jobbar med att skapa en tryggare arbetsplats men det tar tid. Det är för tidigt att säga hur vi ska svara Arbetsmiljöverket. Men det finns punkter där vi kommit längre än planerat, säger Mikael Danielsson, affärschef för Veolia Transports drift av Öresundståg.

Men enligt Jonas Pincini, klubbordförande på Öresundstågen, är inget så långt kommet att det kan förhindra ett förbud.

– Min åsikt är att det kommer ett förbud. De åtgärder som sätts in, som kameraövervakning och ny kommunikationsutrustning har inte kommit tillräckligt långt.

Nästa vecka ska skyddsombud och arbetsgivare på Veolia träffas för att diskutera följderna av ett eventuellt förbud.

– Det är inte omöjligt att det kommer fler skyddsombudsstopp från vår sida. Vi tänker inte backa i den här frågan, säger Jonas Pincini.

Hos Arriva är man liga ovillig som hos Veolia att uttala sig om vad som görs för att förhindra ett förbud.

– Vi ska göra vad vi kan för att förklara vad vi gör för att komma tillrätta med problemen. Vi har gjort det en gång, men då var vi tydligen inte tillräckligt tydliga, säger Thomas Hedenius, kommunikationsdirektör på Arriva.

Anser ni att ni gjort tillräckligt för att förbudet inte ska träda i kraft?

– Det kan jag inte uttala mig om nu. Vi ska läsa igenom Arbetsmiljöverkets skrivelse ordentligt och formulera ett svar.

Ett eventuellt förbud innebär för Öresundstågen att inga ensamma tågvärdar får visera biljetter, skriva ut böter eller avvisa passagerare mellan klockan 20:00 och 06:00. För Arriva handlar det om vissa sträckor och vissa tider, främst eftermiddagar och kvällar.