–Nej, detaljerna är inte helt färdiga ännu. Vi är nöjda med innehållet så här långt, men ska förhandla fram gemensamma tolkningar av avtalet innan vi skriver på. Sen kommer bland annat schemaförhandlingar på det, säger Lars-Inge Ehrenholm, ordförande för Seko på NTE.

Facket vann avtalsbråket mot Kriminalvården

Nyhet

Bland det som återstår att komma överens om är hur högt tillägget för den obekväma arbetstiden, som i dag är 1200 per månad, ska vara framöver. Seko vill gärna se en höjning.

Utrikes har kvar sina arbetstider

Det kommer också att finnas flera olika arbetstidsmodeller. Vilka grupper som ska omfattas av vilken modell återstår att förhandla om. Klart är att utrikes kommer att ha kvar sina arbetstider 00-24.

Seko betraktar överenskommelsen som en seger eftersom Kriminalvården tidigare i höst ville tvinga in Sekos medlemmar på ett avtal som ST-OFR tecknade i våras. Seko kunde inte acceptera det avtalet. Kriminalvården sade upp Sekos avtal, men fick ge med sig när de centrala parterna, Seko och Arbetsgivarverket ingripit.