–Vi valde att satsa på pensionerna. Våra medlemmar orkar inte alltid arbeta till 65 år och nu

får varje individ möjlighet att välja om han eller hon vill gå i pension tidigare, förkorta arbetstiden eller vänta och få en högre pension, säger Christer Carlsson, ombudsman på Seko.

Löneökningen gäller från 1 april, första året ökar utrymmet med 1,8 procent och de två nästkommande åren med 2 procent per år. Lägstalönerna höjs med samma procentsatser.

Avtalet innebär inga förändringar i andra villkor. Däremot satsar parterna på att få till stånd en särskilt anpassad arbetsmiljöutbildning för skyddsombud inom energibranschen.

–Det finns en tendens till att det sker fler olyckor. Det beror bland annat på nedskärningar och att det kommer in fler entreprenörer. Nyanställda kan inte längre gå bredvid och lära sig jobbet, de tvingas ut och jobba direkt. I det läget behöver vi aktiva och kunniga skyddsombud, säger Christer Carlsson.    

Avtalet omfattar cirka 2 500 medlemmar på bland annat Vattenfall, EON, Eltel Networks och Fortum. Sista avtalsåret är uppsägningsbart.