Seko har tecknat sitt första centrala avtal om yrkesintroduktionsanställningar med Kfs, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Avtalet gäller från första november.

Nästa steg är att de lokala parterna vid de berörda energiföretagen kommer överens. Än så länge finns inget sådant avtal.

Det är unga utan ”relevant yrkeserfarenhet inom branschen” som kan erbjudas anställningen. Lönen är minst 75 procent av lägstalönen och 25 procent av arbetstiden ska användas till utbildning. Aktuella yrken är elmontörer, tekniker och drifttekniker.

-Vi har satt kravet att de ungdomar som kommer in på företagen ska vara 19 år och vi tänker oss att de har åtminstone gymnasieutbildning. Det är ju en bransch med många farliga jobb, säger Christer Carlsson, ombudsman på Seko.

Yrkesintroduktionsanställningen ska pågå minst 6 månader och högst 12 månader. Efter ett år är tanken att det ska övergå till fast jobb. Branschen behöver ny personal och parterna hoppas att den nya anställningsformen ska locka unga att stanna länge.

-Parterna har haft ett projekt där vi diskuterat vad vi kan göra för ungdomar i utanförskap och avtalet är ett resultat av det. Det är huvudsyftet, säger Claes Blomgren, förhandlingschef på Kfs.

Yrkesintroduktionsanställningar lanserades av den förra regeringen 2012, den vänder sig till unga mellan 15 och 24 år och bygger på ett samarbete med arbetsmarknadens parter.

-Det kan exempelvis vara motorsågsutbildning, arbete på väg och liknande, säger Christer Carlsson. Ungdomarna ska redan ha grundutbildningen klar.

Arbetsförmedlingen subventionerar lönen och betalar ut ett handledararvode till företagen. Den som blir aktuellt måste registrera sig på af.

I dag finns 33 centrala avtal om yrkesintroduktion på hela arbetsmarknaden – främst inom industrin och i kommunal sektor.

Regeringens mål var att 30 000 ungdomar skulle få jobb genom satsningen. I oktober månad hade, enligt Arbetsförmedlingen, 382 unga en yrkesintroduktionsanställning.