Avtalet omfattar 7 500 medlemmar i storsjöfart och på färjor. Bland arbetsgivarna finns Viking Line, Wallenius Lines och TT-Line.
Mats Ekelklint är ombudsman på Seko och nöjd med avtalet.
– Vi fick ett avtal som ligger väl i linje med övriga avtal på arbetsmarknaden, säger han.
Även ombordtillägg och drifttillägg höjs.
Första löneökningen kommer den första mars 2011.
Förutom löneökningar är parterna överens om att kollektivavtalets sjuklöneregler ska gälla även i fortsättningen, trots att det kommit ny lagstiftning som säger att samma regler ska gälla för sjömän som för andra. Enligt Seko skulle de nya reglerna innebära att sjömän som blir sjuka kunde förlora tusentals kronor per månad.
På sjösidan har inte frågan om bemanning tagits upp.
– Det finns redan reglerat i kollektivavtalet, säger Mats Ekeklint. Där står att de företag som tas in ska ha avtal med Seko.
Förhandlingar om ett nytt skärgårdsavtal pågår fortfarande.