Avtalet innebär
•    Löneökningar på 590 kr dock lägst 2,1 procent.
•    Övriga ersättningar i avtalet höjs med 2,2 procent, lägsta lönen höjs med 230 kr.
•    Allmänna villkor prolongeras.
•    En gemensam arbetsgrupp ska se över arbetstidsparagraferna.
– Vi har lyckats förhandla fram både ett krontal och en procentsats, vilket är viktigt för våra medlemmar, inte minst för de lägst avlönade på området. Dessutom ska vi nu avtalsvägen komma till rätta med problematiken kring raster och skiftarbete, säger Chaker Nassar, avtalsansvarig ombudsman på Seko.
Avtalet är på 12 månader och löper från den 1 augusti 2016 till 31 juli 2017. Avtalsområdet omfattar medarbetare inom postbranschen samt flygverksamhet i hela Sverige. Bland företagen på avtalsområdet finns PostNord, Bring Citymail, Swedavia, Menzies Aviation, Aviator, Accountor med flera.