Branschen har fått 500 000 kronor för att ta reda på vilka behov som finns av bland annat utbildning för nyanlända med rätt erfarenhet. 15 företag ska djupintervjuas om vad de tycker behövs för att satsningen ska lyckas.

-Vi översätter ett valideringsverktyg som den enskilde fyller i och som sedan kan ligga till grund för eventuell vidareutbildning, säger Christer Carlsson, ombudsman på Seko.

De nyanlända som har erfarenhet och/eller utbildning från sitt hemland ska kunna komplettera den på en av landets tre gymnasieskolor för eltekniker.

-Tanken är då att den som går utbildningen ska läsa svenska och yrkesämnen parallellt, säger Christer Carlsson.

Han tycker att det är en bra satsning, som kan hjälpa flyktingar som kommer hit att få ett jobb i sitt yrke.

-Behovet av personal är så stort att det inte räcker med den utbildning vi redan har, säger Christer Carlsson.

Energiföretagens VD Ulrika Egerlid Schotte, säger att branschen inte gillar ordet snabbspår för att det ger ett intryck av att nyanlända som inte har rätt kompetens, ändå kan få jobb.

-Så är det inte, kraven är desamma som för alla andra, säger hon.