I fortsättningen ska företagare kunna lämna in och hämta ut post på serviceställen i anslutning till brevbärarkontor. Samtidigt som resten av företagscenterverksamheten tas över av främst butiker.
Det blir knappt 300 serviceställen och det är brevbärare som ska göra jobbet.
Seko Postens ordförande Alf Mellström säger att det är positivt att Posten ändrat sina ursprungsplaner och behåller delar av verksamheten i egen regi.
– Det blir färre jobb som försvinner totalt sett. Vi tappar en del butikssäljarjobb, men några av säljarna kan säkert bli kvar som brevbärare, säger han.
– Brevbärarna får samtidigt mer varierade arbetsuppgifter.
Avvecklingen av företagscenter sker successivt.