Beslutet innebär ett minskat antal avgiftsklasser, från elva till åtta. Klass ett, som är introduktionsmedlemskap i sex månader, och klass två kommer ha en avgift på 50 kronor. Där får klubben inte ta ut någon avgift

 

Den nya avgiftstrappan:

Klass             Inkomst                              Avgift

1                    Introduktion                       50

2                    0 – 10999                          50

3                    11000 – 13999                  180

4                    14000 – 16999                   206

5                    17000 – 19999                    237

6                    20000 – 22999                    257

7                    23000 – 25999                    273

8                    > 26000                              288