Grundlönerna höjs också, och är från 1 april i år 24 360 kronor per månad. I maj 2015 blir grundlönen 25 926 kronor per månad.

Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko, är nöjd med uppgörelsen.

–Den är bra tycker jag. Vi fick löneökningar i enlighet med de avtal som redan tecknats, vi fick höjningar av grundlönen. Samtidigt arbetar vi vidare med flera av de frågor som vi lyfte upp i förhandlingarna, säger han. 

En viktig fråga för Seko var att stärka samverkan inom arbetsmiljöområdet. Parterna har bestämt att fortsätta det gemensamma arbetet.

–Vi tycker att det varit för lite aktivitet, men arbetsgivarna har visat att det finns en ambition att jobba mer med frågorna, säger Björn-Inge Björnberg.

Sverige Byggindustriers fick inte igenom krav på mer flexibla arbetstidsregler, vilket Ola Brinnen, avtalsansvarig jurist på BI, beklagar. Seko uttrycker glädje över att det gick att stoppa.

–Ja det är jag mycket glad över, säger Björn-Inge Björnberg.

Avtalet som är på 37 månader och löper ut 30 april 2016 berör cirka 10 00 medlemmar. Löneökningarna beräknas på väg- och bans snittlön, som är 29 462 kronor per månad eller 169,32 kronor per timme.  

1 april 2013 höjs lönen med 621 kr per månad, 1 maj 2014 är löneökningen 727 kr per månad och 1 maj 2015 höjs lönen med 743 kr per månad

Från 1 januari 2014 blir månadslön huvudlöneform inom branschen.