På ett möte igår presenterade Seko ett konkret förslag om vikariepool, som skulle kunna minska behovet av visstider och deltider på Veolia. Almega och Seko kom överens om att låta de lokala parterna förhandla om förslaget och har ajournerat de centrala förhandlingarna till fredag den 30 maj.

De lokala parterna ska träffas de närmaste dagarna för att överlägga om Sekos olika förslag, dels vikariepool, dels morgon- och kvällsgrupper.

-Vi har stöd från medlarna för att ajournera oss och låta de lokala parterna förhandla igen, säger Sekos ombudsman P O Fällman.

I dag tisdag möts även Sekos förhandlingsdelegation.

Seko har varslat om strejk på Veolia Öresundståg och Veolia Snälltåget från den 2 juni efter att företaget vill omvandla ett stort antal tjänster till deltider samtidigt som 250 personer varslats om uppsägning. Seko vill ha begränsning av användningen av deltids- och visstidsanställda i det centrala avtalet.