Det är Transportstyrelsen som ändrar föreskrifterna för järnvägspersonal. Bland ändringarna märks att listan på sjukdomar som är ett hinder för att bli lokförare blir längre, men innehåller är egentligen inte nytt, enligt Transportstyrelsens överläkare Alf Nilsson.

Att ADHD, autismspektrumtillstånd och psykisk utvecklingsstörning nu nämns är enbart ett klargörande.

–De har tidigare ingått i gruppen psykiska sjukdomar/störningar, men får efter den 1 juli egna punkter, säger Alf Nilsson. Det är ett stöd bland annat läkare.

Nyheten när de gäller kontaktlinser gäller all personal och innebär att den som har starka linser och kan använda dem hela arbetspasset inte längre behöver ansöka om dispens.

De lägre kraven på hörsel har att göra med att de som anställs i dag ofta är äldre än förr.

–Enligt de gamla reglerna sänks hörselkravet efter fem års. Nu blir det lägre kravet den nya gränsen. Hörselkravet har byggt på att man början i unga år och stannar hela livet, så är det inte längre, säger Alf Nilsson.  

Den som lider av sjukdom eller har nedsatt syn/hörsel kan ansöka om dispens från förbud att ha säkerhetstjänst. 70 procent av dem som får dispens har hjärt- och kärlproblem, diabetes med tablettbehandling och hörselproblem. Varje individ ska ha en egen bedömning.

Sekotidningen har tidigare berättat om Torolf Jansson, som har Aspergers syndrom, och som tog strid mot Transportstyrelsen efter att han fått nej på sin dispensansökan. Torolf Jansson fick rätt i Högsta förvaltningsrätten.

Hans fall har, enligt Transportstyrelsen, dock inget med den klargörande listan på sjukdomar att göra.

–Föreskriften för att få körkort på väg ändrades 2010 och där räknas bland annat ADHD upp som ett hinder. Nu ser det ut på samma sätt i föreskrifterna på järnväg, säger Alf Nilsson.