Det handlar dels om ett avtal med Pacta som berör cirka 200 anställda inom energibranschen och på kommunala flygplatser. Deras löner höjs från den 1 april.

Vidare slöts avtal med KFS, där SEKO har ca 60 medlemmar på området och den stora gruppen är brandmän på flygplatser och kärnkraftverk. Även det avtalet gäller från den 1 april.

Slutligen slöts ett annat avtal med KFS på anläggningssidan. Där har Seko ett femtontal medlemmar.