Idag ska den arbetslösa som har rätt till ersättning uppfylla två krav: medlemskap i en arbetslöshetskassa under en viss till och ha arbetet under en viss tid, ett så kallat arbetsvillkor.

Maria Hemström Hemmingsson, statlig utredare som idag presenterat sina ändringsförslag, vill att villkoret på arbetad tid slopas. Istället ska den sökandens inkomster under en ramtid på de senaste tolv månaderna ligga till grund. 

– De med osäkra anställningar kommer att få det lättare om arbetsvillkoret slopas. Även i flera av Sekos branscher finns en hel del timanställda som kommer att bli berättigade ersättning om förslaget går igenom, säger Alf Mellström, föreståndare för Sekos a-kassa.

Dagens system är komplex med många undantag

Alf Mellström

LO kritiserar förslagen men Alf Mellström tycker att utredningens förslag behövs för att modernisera en gammal försäkring som inte är anpassad till dagens arbetsmarknad. Det kommer också vara enklare för de som ansöker om ersättning att förstå hur mycket de kan få.
– Dagens system är komplex med många undantag. Många medlemmar blir chockade och besvikna när de inser att de inte kan få ersättning alls eller att deras ersättning är så mycket lägre än vad de räknat med. Dessutom kommer det nya att vara enklare för oss att administrera.

Enligt förslaget är den sökande kvalificerad när hen under de tolv månaderna haft en inkomst på 120 000 kronor och under minst fyra sammanhängande månader haft en inkomst på 10 000 kronor. 

Utredaren förslår också ett tak för ersättningen på 25 000 kronor i månaden. Det ligger på samma nivå som tidigare. Med anledning av coronapandemin ligger taket tillfälligt på 26 400 kronor per månad under de första 100 ersättningsdagarna. 

Fler än idag kommer att få ersättning

Alf Mellström


Utredningen föreslår ingen höjning eftersom förslaget enligt direktivet ska vara budgetneutralt. Alf Mellström beklagar det samtidigt som han hoppas att politiker ändå kan komma att höja taket i försäkringen permanent.
Regeringen med samarbetspartierna bedömde i våras att de är tvungna att höja ersättningen. Det visar att de kan vara flexibla, säger han och tillägger:
– Övervägande majoritet av de i Sekos a-kassa ha vunnit på det tillfälliga högre taket i försäkringen.

Ju längre medlemskap i a-kassan desto högre ersättning

Hur stor den nya ersättningen blir beror på den sökandes tidigare inkomster och medlemskap i arbetslöshetskassan. Ju längre medlemskap desto högre ersättning. Ersättningen kommer att minska i takt med hur länge man är arbetslös. 
– Fler än idag kommer att få ersättning. De som inte uppfyller alla villkor fullt ut, till exempel vad gäller hur länge man varit medlem i a-kassan, kommer ändå att få ersättning, säger Alf Mellström och lägger till:
– Första genomläsningen visar att nertrappningen inte verkar vara sämre än idag.

Nedtrappningen ska även gälla för aktivitetsstöd som betalas ut till arbetslösa som deltar i något av Arbetsförmedlingens program.

Utredningen förslår att de nya reglerna ska gälla från 1 januari 2023.

Förslag: A-kassans storlek

Den sökandes tidigare inkomster från förvärvsarbete. Högre inkomster – högre ersättning upp till ett tak.
(Regleras i förordning men med ett tak – utredningen har räknat på 25 000 kronor).

Tiden som medlem i en a-kassa. Längre medlemstid – högre ersättning. Regleras i lag men är skalbart.
12 månader eller mer (80 procent)
Mellan 12 och 6 månader (65 procent)
Under 6 månader (50 procent).

Tiden med arbetslöshetsersättning. Längre tid i arbetslöshet – lägre ersättning.
(Regleras i lag, men är skalbart och om ersättningen sänks med 10 procentenheter eller 100 ersättningsdagar och sedan med 5 procentenheter var 100:e ersättningsdag är förslaget budgetneutralt).